Preskoči na sadržaj

Laboratorij za astročestičnu fiziku

Laboratorij za astročestičnu fiziku (engl. Laboratory for astroparticle physics, kraće LAF) dio je Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Aktivan je u proučavanju događaja najviše energije koji se odvijaju u našem svemiru, domeni koja uključuje i fiziku elementarnih čestica i astrofiziku.

Laboratorij je uključen u brojne međunarodne suradnje i sljedeće eksperimente:

Image Credit: IPAC-Caltech

Odabrani radovi

Nudimo

  • Viševalne i višeglasničke studije aktivnih galaktičkih jezgri (engl. Multiwavelenght and multimessenger studies of Active Galactic Nuclei)
  • Astronomija gama zraka vrlo visoke energije (engl. Astronomy with very-high-energy gamma rays)
  • Potraga za tamnom materijom gama zrakama vrlo visoke energije (engl. Dark Matter searches with very-high-energy gamma rays
  • Simulacije nuklearnih astrofizičkih procesa i pljuskova čestica u atmosferi (engl. Simulations of nuclear astrophysics processes and showers of particles in the atmosphere)
  • Studije kršenja Lorentzove invarijancije (engl. Lorentz invariance violation studies
  • Detektori za astročestičnu fiziku i karakterizacija atmosfere za pokuse s astročesticama (engl. Detectors for astroparticle physics and characterization of the atmosphere for astroparticle experiments)
  • Tehnike strojnog učenja, računalnog vida i napredne statistike primijenjene u astronomiji (engl. Machine learning, computer vision and advanced statistics techniques applied to astronomy)

Tražimo

  • Stručnjake za IT i programiranje za primjenu naprednih algoritama za obradu velikog broja podataka (engl. IT and programming experts for the application of advanced algorithms for processing a large volume of data (big data science))
  • Stručnjake za rad na računalima visokih performansi (engl. Experts for working on high performance computers (HPCs))
  • Računalne simulacije astrofizičkih procesa (engl. Computer simulations of astrophysical processes)

Kontakt