Preskoči na sadržaj

Grupa za aplikacije i usluge na eksaskalarnoj istraživačkoj infrastrukturi

Grupa za aplikacije i usluge na eksaskalarnoj istraživačkoj infrastrukturi (engl. Group for Applications and Services on Exascale Research Infrastructure, kraće GASERI) je istraživačka, razvojna i nastavna jedinica na Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci.

Glavni interes grupe je primjena eksaskalarnog računarstva za rješavanje problema u računalnoj biokemiji. Cilj je dizajnirati algoritme boljih performansi i ponuditi njihove implementacije za akademsku i industrijsku upotrebu.

Rev1 Ternary Complex with dTTP and Ca2+ (7T18) binding site

Odabrani radovi

Nudimo

  • Virtualni visokoprotočni probir malih molekula (engl. High-throughput virtual screening of small molecules, HTVS),
  • Simulacija molekulske dinamike (engl. Molecular dynamics simulation, MD),
  • Implementacija značajki unutar GROMACS-a (engl. GROMACS development),
  • Razvoj algoritama simulacije molekulske dinamike (engl. Development of algorithms for molecular dynamics simulation),
  • Automatizacija tijeka rada analize molekula (engl. Molecular analysis workflow automation).

Tražimo

  • Atomističke simulacije biomolekularnih sustava korištenjem metoda kvantne kemije (engl. Atomistic simulations of biomolecular systems using quantum chemistry methods),
  • In vitro testiranje aktivnosti malih molekula (engl. In vitro testing of small molecule activity).

Kontakt